โต๊ะจีนเช่า เชียงใหม่. บ้านลูกโป่ง2 สาขาหางดง : 081-602 […]