ร้าน เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

ร้าน เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่ Tel.081-602-1553 อัครพลบริการ.

Id line : cnxtent

E-mail : cnxtent@gmail.com

Website :

http://www.เต็นท์เช่าเชียงใหม่.com

http://www.เต็นท์ให้เช่าเชียงใหม่.com

Ak.cnx เต็นท์เช่า เชียงใหม่

เต็นท์เช่าเชียงใหม่

เต็นท์ให้เช่าเชียงใหม่

เต็นท์เช่า เชียงใหม่

เต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ ราคาส่ง

เต็นท์เช่าเชียงใหม่ อัครพลบริการ

เต็นท์เช่าเชียงใหม่ ราคาประหยัด

เต็นท์เช่า-เชียงใหม่

ร้าน เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่ Tel.081-602-1553 อัครพลบริการ.

ร้าน เต็นท์ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • เต็นท์เช่า ขนาด 2×2 เมตร ทรงปิรามิด สีแดง
 • เต็นท์เช่า ขนาด 2×2 เมตร ทรงปิรามิด สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 3×3 เมตร ทรงปิรามิด สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 3×3 เมตร ทรงฟูจิ สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 5×5 เมตร ทรงฟูจิ สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 7×10 เมตร ทรงพลับพลา สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×6 เมตร ทรงโค้ง สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×6 เมตร ทรงโค้ง สีน้ำเงิน
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×6 เมตร ทรงโค้ง สีฟ้า-เขียว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×8 เมตร ทรงโค้ง สีขาว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×8 เมตร ทรงโค้ง สีน้ำเงิน
 • เต็นท์เช่า ขนาด 4×8 เมตร ทรงโค้ง สีฟ้า-เขียว
 • เต็นท์เช่า ขนาด 5×12 เมตร ทรงโค้ง สีชาว

ร้าน โต๊ะ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • โต๊ะสี่เหลี่ยมเช่า ขนาด 1.80×0.80 เมตร
 • โต๊ะส่ีเหลี่ยมเช่า ขนาด 1.50×0.60 เมตร
 • โต๊ะกลมเช่า ขนาด 1.40 เมตร
 • โต๊ะกลมเช่า ขนาด 1.20 เมตร
 • โต๊ะบาร์กลม

ร้าน เก้าอี้ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • เก้าอี้เช่า พลาสติก สีขาว
 • เก้าอี้เช่า บุนวม จัดเลี้ยง สีน้ำเงิน
 • เก้าอี้เช่า บุนวม จัดเลี้ยง สีแดง
 • เก้าอี้บาร์ สีขาว
 • เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยม สีขาว
 • เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยม สีดำ
 • เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยม สีแดง
 • เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยม สีฟ้า
 • เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า สี่เหลี่ยม สีเขียว

ร้าน พัดลม เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • พัดลมอุตสาหกรรมเช่า ทรงตั้งสามขา ใบพัดขนาด 24 นิ้ว
 • พัดลมไอน้ำเช่า ใบพัดขนาด 22 นิ้ว
 • พัดลมไอเย็นเช่า

ร้าน ผ้าคลุมโต๊ะ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • ผ้าคลุมโต๊ะสี่เหลี่ยมเช่า ขนาด 1.80×0.80 เมตร
 • ผ้าคลุมโต๊ะส่ีเหลี่ยมเช่า ขนาด 1.50×0.60 เมตร
 • ผ้าคลุมโต๊ะกลมเช่า ขนาด 1.40 เมตร
 • ผ้าคลุมโต๊ะกลมเช่า ขนาด 1.20 เมตร
 • ผ้าคลุมโต๊ะบาร์กลม

ร้าน ผ้าคลุมเก้าอี้ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • ผ้าคลุมเก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้พลาสติก ผ้าสีขาว
 • ผ้าคลุมเก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้ บุนวม จัดเลี้ยง ผ้าสีขาว

ร้าน โบว์เก้าอี้ เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้พลาสติก ผ้าโบว์สีทอง
 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้พลาสติก ผ้าโบว์สีฟ้า
 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้พลาสติก ผ้าโบว์สีแดง
 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้ บุนวม จัดเลี้ยง ผ้าโบว์สีทอง
 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้ บุนวม จัดเลี้ยง ผ้าโบว์สีฟ้า
 • โบว์เก้าอี้เช่า สำหรับเก้าอี้ บุนวม จัดเลี้ยง ผ้าโบว์สีแดง

ร้าน โซฟา เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • ชุดโซฟาเช่า แบบมีแขนพิง สีขาว พร้อม โต๊ะกลาง
 • ชุดโซฟาเช่า แบบไม่มีแขนพิง สีขาว พร้อม โต๊ะกลาง
 • ชุดโซฟาเช่า แบบหลุย์มีแขนพิง สีแดง พร้อม โต๊ะกลาง

ร้าน ร่มเช่า เช่า อุปกรณ์ จัด เลี้ยง เชียงใหม่

 • ร่มเช่า แบบพื้นเมืองล้านนา สีขาว
 • ร่มเช่า แบบประยุกต์ สีขาว